ידע אסטרולוגי
haim-s
עמוד ראשי  |  תוכנה ZET9  |   גלרייה   |   צור קשר
מבנה היקום על-פי היהדות
אחרית הימים והשפעות אסטרולוגיות
פלוטו בגדי
שבתאי 90 מעלות פלוטו
מתוך פורום נענע
כוחות הטבע: פלוטו, נפטון, אורנוס
נפטון בדגים חלק א
פרס ויוון, הגדי והטלה.
השמש
הירח, או ירחי השמש
חיי נצח, אפשרות אסטרולוגית, על-פי רמזי התורה
מסלול הכוכבים ביחס לכדור הארץ, השפעות.
ליקויים חמה ולבנה
רעש המכונית, הדרך אל תחזית אסטרולוגית.
אסטרולוגיה, הידע הקדום מהאנונקי
אתת, גלים, סממנים,אותיות וזוויות
אמפמריס
פלנטות חדשות [מציאת אפמריסים בקישור]
פלוטו 90 מעלות עם אורנוס
עמוד ראשי > השמש

השמש                              תאריך כתיבה:18/6/2011

 

מקור האנרגיה הגדול, אותו מפיץ אור במרחב היקום הסביבתי שלו תוך יצירת גלי חום המתפרצים מהשמש ומתרחבים כגלים מבמרחבי היקום, גוף זה מתאר באסטרולוגיה את אנרגית החיים של החי והצומח אך כל זאת במובן החומרי של החיים, ביהדות נאמר כי מזונותיו של אדם נקבעים לו מראש השנה ועד ראש השנה, השמש היא זו שתיתן את הכיוון מאיכן יבואו מזונותיו של אדם, מהוא מקור ההספקה, לאיזה כיוון תאיר השמש או איזה כוכבים יוארו באורה של השמש ויתנו את הכיוון הנוסף לאופי המזונות, אין כמובן מדובר רק במזון ממש אלה בהכנסות בדמות כספי, מתנות ואו רכוש.

כאשר השמש מאירה את הירח אנו רואים שני מצבים, אחד ירח הולך ומתמלא ולאחר מכן ירח הולך ומוצל, כאשר הירח הולך ומתמלא, סבירות גבוהה היא שהאדם אינו מרגיש חסר כל בפועל ויש לא כדי צרכו החומרי, ואילו כאשר ירח הולך ומתרוקן מאור השמש, ירגיש האדם חסר בחומריותו, ביהדות נאמר כי "איזהו האדם השמח בחלקו" או איזה הוא העשיר השמח בחלקו, עיניין השמח הוא עיניין של תחושה של הרגשה, יתכן ואדם הוא עשיר מאד אבל לא מרגיש כך והוא רוצה עוד, לאומתו יתכן ויבוא אדם אשר אין לו והוא מסתפק במואט ומרגיש שיש לו הכל כאדם עשיר, מצב הירח יסביר את התחושות של אותם שני מצבים.

הירח של כדור הארץ הוא אחד המשתייך לקבוצת כדור הארץ כאשר לשמש יש מספר קבוצות כוכבים ירחיים ולהם ירחים משל עצמם, כל אחד יקבל את אורו באותו אופן שבו הירח של כדור הארץ מקבל אותו, הולך ומתמלא, הולך ומתרוקן, אדם אשר הכוכבים במפתו השמש מתרחקת מהם יהיה הדבר דומה לירח הולך ומתרוקן, ואילו אדם אשר השמש הולכת ומתקרבת כל כוכבים במפתו יהיה הדבר דומה לירח הולך ומתמלא.

השמש היא המקום במפה בו האדם מוצא את היכולת שלו לתת לאחר, אך השמש לחלוטין אינה המקום במפה אשר בו האדם יקבל מהאחר, כאשר השמש תהה צמודה לכוכב אחר במפה, יראה הדבר על הדרך שבה האדם יתן לאחר ואותו כוכב ימצא עצמו מבוטל מלקבל מהאחר משום שאורו ימצא במצב של חוסר, אותו אור עמו שהוא מקבל מהשמש.

יהיו אילו דווקא ירחי השמש כל אותם קבוצות הכוכבים המקיפים את השמש, אשר יראו במפה את הדרך שבה האדם יקבל מהאחר אבל וכאן הדגש הוא על קבלה לאחר נתינה כמעיין שכר על עבודה, ולמה? השמש כמו שכתבתי היא דרך הנתינה של האדם לאחר, אך השמש מצויה בזוית עם גרמי שמים אחרים במפה אשר ימצהו חלקם בזוית עם השמש, אותה זוית מאפשרת לאדם לקבל, בדיוק כמו שאותו כוכב מקבל את האור של השמש במפה, לעיתים שכר מלא כמו ירח הולך ומתמלא ולעיתים שכר חסר או בחלקים כמו ירח הולך ומתרוקן.

כל זוית עם השמש במפה של כל אחד ואחד מגרמי השמים ידגיש את דרך קבלת הדברים בחיים לאחר נתינה.

 

שמש בבית 1: דרך הנתינה היא בדוגמה אישית לאחר, מיכוון שבית 1 מציין תדמית כמו כרטיס הביקור שלנו.

שמש בית 2 : דרך הנתינה היא כלכלית, נדבנות בכספים שאנו עצמינו מכניסים לביתינו, אך לא רק גם תשורות קטנות כרכוש מראה על דרך הנתינה של השמש בבית 2.

שמש בבית 3: דרך הנתינה היא בידע שנלמד תוך העברת תקשורתית של הידע הזה לאחר.

שמש בבית 4: דרך הנתינה היא הורות, בית זה הוא המיצג של המשפחה.

שמש בבית 5: דרך הנתינה היא ביצירה, בבלינות, ובילדים, יתכן בדרמטיות ותוך רצון להיות כמרכזי בנתינה.

שמש בבית 6: דרך הנתינה היא ביצירת שיגרת חיים מסודרת של עבודה, תזונה ובריאות.

שמש בבית 7: דרך הנתינה היא בשותפות, בעבודת צוות, בזוגיות, לעיתים יהיה זה דווקא הצד השני שיתן תוך מתן אישור לכך על-ידי בעל המפה.

שמש בבית 8: דרך הנתינה היא מתחת לשולחן, שימוש ברכוש או כספי הזולת לצורך מתן, נתינה פיזית גופנית.

שמש בבית 9: דרך הנתינה היא במסעות אל המרחקים או במסעות אל פילוסופיות שונות תוך יצירה של חדשות, יש רצון לתת כך שהדבר לא רק יעשה אלה גם יראה כלפי חוץ.

שמש בבית 10: דרך הנתינה היא ביכולת לארגן ולנהל את הדברים והארועים במצבים שונים.

שמש בבית 11: דרך הנתינה היא מקורית, חדשנית, עושה שימוש בכלים חדשניים ולעיתים מקוריים, דרך התורמת להצלחה חברתית ולשיפור יחסים על רקע ידידותי או רקע של נושא המצוי בקונצנזוס הרחב.

שמש בבית 12: דרך הנתינה היא בסתר, מאחורי הקלעים, באנונימיות.

 

לכל אדם תפקיד בעולם הזה לתת לאחר את תרומתו, בעולם הבא שכרו.


webix.biz - בניית אתרים בחינם