ידע אסטרולוגי
haim-s
עמוד ראשי  |  תוכנה ZET9  |   גלרייה   |   צור קשר
מבנה היקום על-פי היהדות
אחרית הימים והשפעות אסטרולוגיות
פלוטו בגדי
שבתאי 90 מעלות פלוטו
מתוך פורום נענע
כוחות הטבע: פלוטו, נפטון, אורנוס
נפטון בדגים חלק א
פרס ויוון, הגדי והטלה.
השמש
הירח, או ירחי השמש
חיי נצח, אפשרות אסטרולוגית, על-פי רמזי התורה
מסלול הכוכבים ביחס לכדור הארץ, השפעות.
ליקויים חמה ולבנה
רעש המכונית, הדרך אל תחזית אסטרולוגית.
אסטרולוגיה, הידע הקדום מהאנונקי
אתת, גלים, סממנים,אותיות וזוויות
אמפמריס
פלנטות חדשות [מציאת אפמריסים בקישור]
פלוטו 90 מעלות עם אורנוס
עמוד ראשי > אחרית הימים והשפעות אסטרולוגיות

אחרית הימים והשפעות האסטרולוגיות:

 

ההתייחסות אל אחרית הימים היתה כאל סוף העולם או אל סוף דבר מה מסויים.

למעשה כאשר מבינים את המאמר "היקום" מיתוך אותן השפעות אסטרונומיות על הפלנטה ועל האדם והחי, מבינים כי מדובר בפרוש אחר לאחרית הימים אשר מקבל חיזוק תנכי ונבואי ואף מדעי, והוא שצמד המילים אחרית הימים הוא למעשה מדבר על שינוי [אחר-ית] הימים [אוקיאנוסים].

 

כאשר מבינים כי השפעות הפלנטות הקרובות [ירח את שמש] הם על הנוזלים ולא על המוצקים, וכי השפעות אילו על הנוזלים יוצר בכך גם השפעות נילוות על המוצקים,  אנו מבינים כי ככל שיש יותר נוזלים כך גדלה השפעת הכוכבים על העולם ועל האדם.

 

החור באוזון הופך בקטבים את המוצקים לנוזלים, כמות המים בעולם עולה, ובתהליך של זמן יתכנו שינויים במבנה החופים של העולם כתוצאה מעליית מפלס הימים והאוקיאנוסים, זהוא הפרוש של אחרית הימים, השינויים אשר יבצרו בתקופה מסויימת אשר ישנו את גובה פני הים ויאפשרו להשפעות הכוכבים להתחזק.

 

הכוח בו משתמש האל אל מול האדם –הטבע-

 

בפעם הראשונה בה עושה שימוש האל בכוחו אל מול האדם הוא עושה זאת באמצעות המבול.

 

בראשית פרק ה פסוק י"ג:

ויאמר אלהים לנח קץ כל-בשר בא לפני כי-מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את-הארץ:

בראשית פרק ה פסוק י"ז

ואני הנני מביא את-המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר רוח חיים מתחת השמים כל אשר- בארץ יגוע:

בראשית פרק ט פסוק י"א

והקמתי את-בריתי אתכם ולא-יכרת כל-בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ:

 

פסוקים אילו מסבירים את הדרך בה משחת האל לעולם דרך השימוש בנוזלים, במקרה זה גשם בלתי פוסק במשך ארבעים יום אשר מגביהה את המים ומטביעה

את כל החי, ההבטחה של האל כי לא יעשה עוד שימוש במבול לצורך השחתת החי,

אינה אומרת שדרך השימוש הנ"ל במים היא היחידה העומדת לרשותו, קיימת עוד דרך, והיא השפעות הכוכבים וגרמי השמים החיצוניים על הפלנטה ועל הנעשה בה.

 

השימוש השני שבו עושה האל שימוש בכוחו מופיעה בסיפור המקרא על מכת ברד.

 

שמות פרק ט פסוקים כ"ב עד כ"ד

 

ויאמר יהוה אל-משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל-ארץ מצרים על-האדם ועל-הבהמה ועל כל-עשב השדה בארץ מצרים:

ויט משה את-מטהו על-השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך-אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים:

ויהי ברד ואש בכל-ארץ מצרים מאז היתה לגוי:

 

תאור זה של קולות וברד עם אש בתוכו מסביר את תופעת אבק הכוכבים אשר מורכב יחד עם קרח, אלה שבתאור זה גודלו של גוף מטאוריתי זה הוא כזה המספיק להראות כנשרף באטמוספרה אך יש לו מספיק זמן לנחות ברעש גדול כגוש קרח [ברד].

 

שמות פרק ט פסוק כ"ה עד כט:

 

ויך הברד בכל-ארץ מצרים את כל-אשר בשדה מאדם ועד-בהמה ואת כל-עשב השדה הכה הברד ואת כל-עץ השדה שבר:

רק ארץ גשן אשר –שם בני ישראל לא היה ברד:

וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים:

העתירו אל-יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד:

ויאמר אליו משה כצאתי את-העיר אפרש את-כפי אל-יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה-עוד למען תדע כי ליהוה הארץ:

 

תאור זה של נזק הברד במצרים, ולאחר מכן עצירת הברד על-ידי משה רק מסביר עד כמה היה הנזק גדול, ועד כמה היום אנו יכולים להבין את רחשי הלב במצרים המופצצת משמים על ידי מטאוריתים של קרח ואבק כוכבים נשרף, קולות הנפץ שהם שמעו וכל החרדה אשר היתה מלווה לכך מזכיר קצת לתושבי הצפון את מתקפת הרקטות על הצפון.

תחושות אילו היו במצרים אשר לא הכירה סוג כזה של חורבן מהטבע כמו שנכתב:

ויהי ברד ואש בכל-ארץ מצרים מאז היתה לגוי:

 

הקשר שבין המבול הברד ואחרית הימים:

 

כאשר אנו עדים לעלייה של מפלס המים בעולם, וכאשר אנו מבינים את תופעות הגאות והשפל שהם כתוצאה ישירה של השפעות הירח והשמש, וכאשר אנו מבינים שכשיש עליית מים בכמויות עצומות כמו במקרה של גאות תחת השפעת ליקוי חמה,

אנו מבינים גם את גודל עוצמות רעשי האדמה המגיעים ל8.9 בסולם ריכטר, כמו שהיה במזרח אסיה, ואשר פגע בשמונה מדינות האוקיאנוס  ההודי.

שינויים אילו של עליית מפלס הימים עתיד לגרום תחת השפעות גאות ושפל מבלי קשר למצב של ליקוי חמה, לרעשי אדמה גדולים מאד כמו זה בפרו אשר הגיע לעוצמה של 8.1 בסולם ריכטר.

ככל  שמפלס הימים יעלה כך עוצמו רעשי האדמה יגדלו.

זהוא מצב אחד של שימוש השם בכוחות הטבע, אך כמו שהסברתי במאמר "היקום" כאשר הימים עולים, כך גם עולות יכולות ההשפעה של גרמי השמים על התנהגות בני-האדם ואשר מביאה אותם למצבים קיצוניים או לחיוב או לשלילה.

 

אך זה לא הכל אותם מטאוריתים אשר עצר משה לפני שלושת אלפים ושלש מאות שנים חוזרים, כי את הברד לא מבטיח  השם שלא להשתמש בו כמו במבול, ולכן בספר יחזקאל אנו מוצאים את הדברים הבאים.

 

יחזקאל פרק ל"ח פסוק י"ח עד כ"ג

 

והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על-אדמת ישראל נאם אדני יהוה תעלה חמתי באפי:

ובקנאתי באש-עברתי דברתי אם-לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל:

ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל הרמש הרמש על האדמה וכל האדם אשר על-פני האדמה ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל-חומה לארץ תפול:

וקראתי עליו לכל הרי חרב נאם אדני יהוה חרב איש באחיו תהיה:

ונשטתי אתו בדבר ובדם וגשם שותף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל-אגפיו ועל-עמים רבים אשר אתו:

 

מספר דברים המופעים בכתובים נותנים להבין, את כיוון שימוש הכוח של האל באותו זמן של שינויי מפלס הימים שהם אחרית הימים.

אני התחיל מהסוף של הקטע הנ"ל על מנת להסביר את ראשית הקטע המדבר על רעש גדול על אדמת ישראל.

התיאור של הפסוק האחרון בקטע הנ"ל המדבר על גשם שותף תוך כדי מטר אבני אלגביש אש וגפרית אשר ממטיר השם על עמים רבים מסביר את תופעת המטאוריתים אשר התרחשה במכת ברד במצרים.

אותם מטאוריתים נקראים אבני אלגביש שהם מגובשים מאבק וקרח, תוצאות נחיתתם ארצה ניראת כמו במתואר במכת ברד במצרים ומוסברות בקטע הנ"ל זה

אלה בשינוי אחד והוא הקרח מספיק להפוך למים עד אשר מגיע ארצה וכך מתקבל גשם שותף, וכך גם אנו מקבלים את אותו אבק מטאוריתי הנופל הצורה של אש וגפרית, יתכן וזהוא  החומר המרכיב את אבק המטאוריתים המדוברים.

התוצאות של הדבר יכולות להסביר במקצת את תופעת הרעש הגדול אשר יהיה אז, אבל מה שמחזק את עיניין המטאוריתים בנושא הרעש הוא מי מבין החי ירעש מפני אותו רעש, והם "עוף השמים"אשר בריחופו אין הוא אמור להיות מוטרד מרעש על-פני האדמה, אלה אם כן מרכיב רעש זה מגיע משמים בדמות מטאוריתים המפריעים את מעוף העוף.

הדבר היחיד המסביר כי גם רעש אדמה נילווה לתקופה זו הוא העובדה כי מדרגות ההרים יפלו [מדגרות ההרים הם הדרך בה נהגו בימי קדם ועד היום ליצור משטחי מישור חתוכים בהרים כך שניתן היהי לגדל גידולים חקלאיים].

כאשר מתרחשת רעידת אדמה הגלים של אותה רעידה יכולים לפרק מדרגות ההרים רק אם הם בעוצמה גדולה, ולכן פירוק של חומות הם דבר קל יחסית.

אחד הדברים המופעים בכתובים מדברים על התנהגות בני האדם בזמן ההוא:

"חרב איש באחיו תהיה"

תיאור זה בא לומר כי המלחמה אשר תתרחש באיזור היא בין בני ישמעאל לבני אדום [הנצרות] אותה קואליציה של עמים אשר מובאים לכאן בכוח הנבואה אשר אומרת כי ירושלים היא סף-רעל [פתיון אשר מניחים לחיות על מנת לילכוד אותם],

והיא אשר מביאה אותם על-מנת לשחרר כביכול אותה, התוצאה היא חמת האל עולה והוא עושה את אשר עושה, כאשר חלק מזה הוא איש באחיו חרב, משמע נוצר חיכוך בין כוחות הקואליציה המורכבות מנצרות ואסלם והמביאות אותם לידי מלחמה בינהם.

 

תופעות של מלחמה הן אחת מתופעות אשר מושפעות ממצב הכוכבים היוצר בבני האדם את עודף הריגושים, במקרה זה לשלילה, ובדרך שלילה, מלחמה,

אחד הדברים המעניינים אשר מתרחשים הם: עובדת המלחמה בין הנצרות לאסלם באיזור כאשר ישראל מתבוננים מהצד ורואים את הנצרות והאסלם נלחמים בינם לבין עצמם, איך יכול להיות מצב שבו השפעות גרמי השמים מאפשרים סוג התנהגות כמו זו של מלחמה מצד אחד ומצד שני שקט והתבוננות?

כמו שכתבתי במאמר "היקום" הסברתי כי תופעות המושפעות מעליית מפלס הימים הם באופן קיצוני לטוב ולרע, וכך גם באדם השפעות אילו הן לטוב ולרע,

תאור זה מסביר את המלחמה הנקראת מלחמת בני אור בבני חושך, או האור המציין חוכמה וקידמה אל מול החשכה המציינת את הבורות והנכשלות,

וכך המלחמה בין המערב המתקדם לבין האסלם אשר משתמש בקידמת המערב לצרכיו ואין הוא מיצר קידמה משלו או, לפחות קידמה לחיוב ולא לשלילה, הם המסבירים את מלחמת בני אור הנצרות או המערב בבני חושך הערבים או האסלם.

אך מדוע ישראל צופים מהצד על המתרחש ועל היות השם נלחם את מלחמתם בגויים.

ההסבר לכך הוא מעניין: ישראל אינם מושפעים ממזלות וכוכבים כאשר הם עוסקים בתורה או ליתר דיוק מתחברים לכוחות רוחניים ולעולמות עליונים, אשר הם מעל למזלות והכוכבים, ואילו הגויים מוגדרים כעכו"ם עובדי מזלות וכוכבים,משמע מאמינים כי לכוכבים ולמזלות יש כוחות משל עצמם, ואילו היהדות רואה בהם כמדע ולא אמונה, שאין להם כוחות משלהם,

דברים אילו מסבירים את הנאמר על ישראל כי לישראל אין מזל.

למעשה המודעות של עם ישראל להשפעות המדעיות של הקוסמוס, נותנות לעם זה את היכולת להתעלות על עצמו ולשנות את גורלו על ידי מניעת השפעות אילו עליהם כאשר הם עוסקים ברוחניות, בתורה.

ומה בדבר העוסקים באסטרונומיה ואסטרופיסיקה ואסטרולוגיה? האם להם יש מודעות כיצד להמנע מהשפעות גרמי השמים באחרית הימים? התשובה צריכה להיות כן, משום שהידיעה כי גרמי השמים משפעים על הנוזלים בעולם ובחי, ומשום שהידיעה כי בחי הנוזלים גורמים לשינויים כימיים אשר יוצרים תגובות ריגשיות ופסיכולוגיות שונות כתוצאה מהשפעות גרמי השמים, הבנה הנ"ל זו יכולה לתת לאדם הלא רוחני את היכולת לצום ממים ונוזלים ולא והרבות בנוזלים בגוף אלה רק לצרכי קיום בלבד, ולא רק זאת כי גם תזונה נכונה המכניסה כימיקאלים לגוף חייבת בשליטה, על-מנת להמנע מהשפעות חזקות מידי של גרמי השמים.

הידע הדתי יהודי מלמד את אותם שליטות על תזונה ושמירה על הבריאות בבחינת "ונישמרתם לנפשותיכם".

 

 

 

 

 

 


webix.biz - בניית אתרים בחינם